Posted on

גרר רכבים

גרר רכבים

גרר רכבים

אנו נותנים שירותי גרירה וחילוץ לכל סוגי הרכבים והמשאיות.

שירותי הגרירה לרכבים ניתנים בפריסה ארצית 24 שעות ביממה.

שירותי הגרירה מתבצעים הן בגרירה בהרמה מלאה והן בגרירה בהרמה חלקית. Continue reading גרר רכבים